Vad vill vi?

samverkan

Konsortiet vill utnyttja möjligheterna med samverkan i viktiga miljöfrågor. Vi vill samla aktörer från offentlig verksamhet, privat verksamhet och den ideela sektorn. Vi vill också utforksa hur denna samverkan kan inspirera till och initiera aktiviteter som ger faktiska och konkreta resultat i miljön.