Bjäre Klimatkonsortium

Unik samverkan för att arbeta med globala miljöfrågor på lokal nivå

 

 

 

En samverkansmodell för arbetet med viktiga miljö- och klimatfrågor på Bjäre

Naturskyddsföreningen Bjäre initierade Bjäre Klimatkonsortium för att skapa en samverkansmodell med aktörer från olika delar av samhället som har visat tydligt intresse att arbeta över organisatoriska gränser med viktiga miljö- och klimatfrågor.

Flera företag, LRF, Svenska kyrkan och Båstad kommun har engagerat sig i klimatkonsortiet och flera av dem bidrar ekonomiskt till arbetet i konsortiet.

Första steget i konsortiet är att genomföra en klimatanalys över Bjärehalvön för att utifrån analysen gemensamt lära mer om utmaningarna kring klimatförändringarna, byta erfarenheter och idéer och gemensamt samt var för sig identifiera möjliga aktiviteter som kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

På gång…