Har du frågor eller vill veta mer?

Har du något frågor eller vill veta mer om Bjäre klimatkonsortium kan du kontakta oss här:

Pål Abrahamsson, ordförande Naturskyddsföreningen Bjäre, bjk016501@bjarenet.com, 0703950118

Björn Dahlbäck, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Bjäre, bjorn.dahlback@gmail.com, 0705856111